Till startsida

Naturvetenskapliga fakulteten i media

Nedan hittar du ett urval pressklipp med aktuella naturvetenskapliga nyheter.

 

Aktuella pressklipp

Studenter från 18 länder på Lovéncentret Tjärnö

[2014-04-15] Nyheter

[Ny Medicin]

Mångmiljonbelopp till forskning om vattenbruk Göteborgs universitet får 32 miljoner kronor för att utveckla fisk- och algodling.

[2014-04-15] Odlingen av fisk, skaldjur och tång skall bli effektivare. Göteborgs universitet får 32 miljoner kronor för att utveckla odling av djur och växter i vatten.

[Göteborgs-Posten]

Mångmiljonbelopp till GU för forskning om vattenbruk Göteborgs universitet får 32 miljoner kronor för att utveckla fisk- och algodling.

[2014-04-15] Odlingen av fisk, skaldjur och tång skall bli effektivare. Göteborgs universitet får 32 miljoner kronor för att utveckla odling av djur och växter i vatten.

[Göteborgs-Posten]

Södra Råda gamla kyrka får bidrag till rekonstruktion

[2014-04-15] I arbetet med att bevara värdefulla kulturmiljöer har Länsstyrelsen beviljat en halv miljon kronor som bidrag till fullskalig rekonstruktion av Södra Råda gamla kyrka i Hova i Gullspångs kommun.

[Länsstyrelsen Västra Götlands Län]

30 forskningsmiljoner till hållbara humrar

[2014-04-15] Göteborgs Universitet har fått dryga 30 miljoner i anslag för forskning om bland annat hållbar produktion av fläckig havskatt och hummer.

[P4 Göteborg - Sveriges Radio]

Odling av hummer kan bli verklighet

[2014-04-15] Universitetet vill göra en pilotanläggning för odling av hummer och havskatt.

[Bohusläningen]

Forskning kring hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

[2014-04-15] Hur optimerar vi användandet av åkermarken? Kan ett mer mångfaldigt jordbruk med både ettåriga och perenna grödor bidra till att öka hållbarheten i dagens jordbruk? Vad krävs för att utveckla en hållbar storskalig odling av makroalger?

[Forskning.se]

Projektet SalmoInvade studerar sportfiskets effekter på laxfisk

[2014-04-14] Amerikansk bäckröding en invasiv art i Europa.

[Skärgardsbryggan]

Waernska professuren har tilldelats professor Roger Butlin

[2014-04-09] Professor Roger Butlin som kommer från University of Sheffield har tilldelats Waernska professuren. Han har tidigare tilldelats Tage Erlanders gästprofessur 2013.

[Göteborgs Universitet]

Expertlista inför klimatpanelen IPCC:s tredje delrapport

[2014-04-09] | Söndag den 13 april presenterar FN:s vetenskapliga klimatpanel, IPCC, den tredje delrapporten i IPCC:s femte utvärdering av kunskapsläget (Assessment Report, AR5).

[Webfinanser]

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta