Till startsida

Matematikern som tar sats mot universum

Einstein var ett geni - så till den milda grad att matematiker 55 år efter hans död fortfarande försöker förstå hans ekvationer. Håkan Andreasson är en av dem.

Att på teoretisk väg kunna förutse nya fenomen hör till naturvetenskapens mest fascinerande sysslor. Matematikern Håkan Andreasson vid Institutionen för matematiska vetenskaper studerar flera sådana exempel. Med utgångspunkt i Albert Einsteins revolutionerande ekvationer försöker Håkan Andreasson matematiskt beskriva så världsomvälvande fenomen som universums början, The Big Bang, och de märkliga objekt i våra galaxer som kallas svarta hål.

– Einsteins ekvationer är så komplicerade att ingen kan lösa dem generellt, utan vi måste studera speciella fall. Ursprunget till teorin om The Big Bang är att en rysk matematiker vid namn Alexander Friedman på 1920-talet fann lösningar till Einsteins ekvationer, som beskrev ett ständigt expanderande universum som har en början. Och 1915 hittade forskaren Karl Schwarzschild en lösning till Einsteins ekvationer som ledde till insikten om att det kan finnas svarta hål, säger Håkan Andreasson.

Båda fallen är exempel på när vetenskapen hittar nya lösningar som förutser tidigare okända naturfenomen. Sådana upptäckter är förstås ovanliga, och merparten av forskningen om Einsteins ekvationer går ut på att försöka bevisa olika teorier.

– En teori formuleras om det finns matematiska, fysikaliska eller till och med estetiska argument som ger stöd åt ett visst scenario. Om man hittar motexempel kan teorin förkastas, men om teorin kan bevisas matematiskt förvandlas den till en sats. På detta sätt bidrar en matematiker till att skapa en mer och mer etablerad och bekräftad kunskap om universum - och att få vara en del i det arbetet är otroligt spännande!

Håkan Andreasson

Håkan Andreasson

Vill du kontakta Håkan eller läsa mer om forskning inom matematik:

Håkan Andreasson, professor

Institutionen för matematiska vetenskaper

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta